Tuesday, January 1, 2013

Эсимде

Эсимде, Елена Кирал менен жаңы эле жаздырдык. Жаны 2013-жыл жакшылыктын жылы болсун... https://www.dropbox.com/s/gv5x7bgwgmoeh4m/esimde%20elena%20kiral%201.jan%2013.mp3?m