Sunday, July 19, 2009

Мигранттардын акыйнек

Кыргыздар жер кезип кетти, бул видеодон алардын турмушуна өздөрүнүн көзү менен карап, же тагыраак айтканда, өздөрүнүн сөзүнөн биле алабыз. Прагадагы Жагалмай тобунун 2007-жылы 8-март Эл аралык Аялдар күнүндөгү Кыргызстандын Омбудсмени өзү катышкан концертинен бир шиңгил.

No comments: