Friday, August 29, 2008

Эсимде

Бул ыр тууралуу Абдыганы агай мындай дептир: "Сөзү Жусуптуку, обону Атайдыкы деп жазылыптыр. Кай бир жылы Болот Минжылкыев кайтыш болду деп еситкен кезде камыгып, мен "Азаттык" (казак бөлүмү) радиосунан 7 мүнеттик кабар дайындадым. Сол кабарда соңунда Болот Мынжылкыев да сол "Эсимде" аңын айтады. Болат агабыз менен биз Ташкенде окып жүрген кезде кездескен болатынбыз, сырласкан болатынбыз. Сондан кийин анын орындаган аңдерин, опералык аңдерин Ленинградда, Америкада, Европада да тыңдагам.

Жайдын бир гана толук-оой кезиндең-аай
Адырлуу гана тоонун-оой бетинде
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн-ой
Жайдары гана селкиң-ээй эсимде.

Өзүмдү гана сагаң-оой-аай берем деп-аай
Өмүрдүн гана гүлүн-оой терем деп
Сүйлөшкөн күндөр эсимдең ай
Турмуштун гана сырың-аай тереңдеп.

Антымды гана ойлоп-оой таңдагың-ааай
Көңүлүм гана сенден-оой калбады
Азыркы шайыр жаштардын-ай
Өзүңдөй гана болсун-ээй алганы."

No comments: