Saturday, August 30, 2008

Таң сыры

Домбрага салып, кыргыз ырларын Абдыгани агайдай эч ким мынчалык маашырланып, ыракаттанып ырдабаган болсо керек. Чынгыз Айтматовду Карловы Варыдан кезиктиргенин улам кайра эстеп, анан "Таң сырынын" таржымалын саймедиреп айтып калат:

"Таң сыры. Кыргыздын бул ыры казак элине кең тараган. Бул ыр тикелей улуу жазуучу Чынгыз Айтматовдун мөлтүр махабатына арналган. Маскөөдө окуп жүрген кезинде кыргыздын аруу кызы жапондун бир жигитине эрип, Жапонияга кеткен кезде "арбалсаң да бир келээрсиң, кармалсаң да бир келээрсиң, Ала-Тоону көргөнү" деп акын, жазуучу- композиторлор Аскар Исаев менен Сардарбек Жумалиев ушул эңдик (ырды) шыгарган. Кезинде иши түшүп, ошол аруу кыз Жапония сапары кезинде Чынгыз Айтматовго "агатай, мени ата мекениме жеткизиңизчи" деген кезинде Айтматов ал аруу кызга өз ата-журтуна кайтып келүүгө көмөктөшкөн".

(угуңуз)

Көрүшкөнчө көздөрүңдөн чагылган
Нурларыңан курган кайран көкүрөк
Бекер эле күн мен санап жаңылган
Өтүмү жок болгонума өкүнөм

Кайырмасы:

Кимге айтып күйүтүмдү
Кимге барып өкүнөм
Кимге айтып күйүтүмдү
Кимге барып өтүнөм

Кала берем мекенимде сени эстеп
Алыс жерде жүрсө экен деп аман-соо
Көкүрөктө көп сүрөтүң элестеп
Көргөн сайын жаны бирге жанар тоо

Кайырмасы:
Жалын бүрккөн үшкүрүгүң
жаңырыгы жанар тоо.

Таңшыгыча табышмактуу таң сыры
Танып кеттиң таңы салкын өлкөнү
Таба албайм кайрылганда айт чынын
Артык бекен башка жердин көркөмү?

Кайырмасы:
Кармалсаң да бир келээрсиң
Ала-Тоону көргөнү.
Арбалсаң да бир келээрсиң,
кармалсаң да бир келээрсиң
Туулган жерди көргөнү
Өскөн жерди көргөнү
Ала-Тоону көргөнү

1 comment:

Salamat said...

қандай әдемі...